Mängder med smarta funktioner i ett litet format

Att installera Easyroads fordonsenhet kräver inget besök på någon verkstad. Du kan själv snabbt och enkelt ansluta den till fordonets OBD-port, samma ingång som mekanikerna använder för att göra diagnos på bilen. OBD-porten finns i fordon tillverkade från 1996 och framåt, oftast finns den under ratten eller i närheten av förarstolen. Du hittar mer information om installationen under VANLIGA FRÅGOR.

Enheten är endast 40x40x20 mm stor men innehåller ändå GSM/GPRS-modul med SIM-kort, GPS-mottagare, accelerometer, antenner, internminne och Bluetooth.

Easyroadenheten håller koll på fordonets hälsa och samlar information om till exempel position, eventuella felkoder och hastighet.  Enheten skickar informationen från fordonet till Easyroads molntjänst, därifrån kan den sedan visas i din mobilapp och webbläsare. Har inte enheten mobiltäckning lagras infomationen i internminnet och skickas automatiskt till Easyroad när enheten återfår mobiltäckning. OBS! Vi säljer inte vidare någon data från ditt fordon till tredje part!

Enheten kopplar automatiskt upp sig när den ansluts till bilen. Det kan ta upp till ca 15 min innan dosan har uppdaterat och kalibrerat sig själv första gången.

Easyroadenhetens dioder

Blinkar GUL: söker GPS-position
Fast GUL: GPS-position funnen

BLÅ: Bluetoooth ansluten (extrafunktion)

Blinkar GRÖN: ansluten till OBD

Blinkar RÖD: Ansluter till Easyroad
Fast RÖD: Ansluten till Easyroad

easyroad_enhet_300px