Numera är trängselavgiften en skattepliktig förmån för tjänstebilsförare. För att underlätta dokumentationen är den digitala körjournalen Easyroad uppdaterad med uppgifter om trängselpassage. Sedan årsskiftet ingår inte längre trängselskatten i förmånsvärdet för tjänstebilsförare. De privata trängselpassagerna ska nu redovisas separat. ”Det … Continued

Numera är trängselavgiften en skattepliktig förmån för tjänstebilsförare. För att underlätta dokumentationen är den digitala körjournalen Easyroad uppdaterad med uppgifter om trängselpassage.

Sedan årsskiftet ingår inte längre trängselskatten i förmånsvärdet för tjänstebilsförare. De privata trängselpassagerna ska nu redovisas separat.

”Det här kan orsaka huvudbry både för tjänstebilsföraren och arbetsgivaren. Därför är Easyroad uppdaterad med en separat kolumn för trängselavgiften”, säger Jimmy Pagmén, produktspecialist på KGK.

Den nya funktionen i Easyroad hjälper arbetsgivaren med att redovisa förmånsvärdet varje månad, och hjälper även föraren att enkelt kunna redovisa sina passager. I övrigt gäller samma som tidigare; Easyroad gör det lätt att som förare rutinmässigt välja mellan privat- och tjänsteresa likväl som att ändra i efterhand.

För användare som har trängselpassager kommer dessa att visas med belopp (kr) i den körjournalrapport som skickas ut automatiskt varje månad till användarens e-post. Användaren kan också när som helst logga in i appen och ta fram underlaget.