I Easyroads administratörläge sammanställs nu automatiskt all information från företagets fordon i grafer och rapporter som är lätta att förstå och exportera. Information om tomgångskörning, totalt körd sträcka i de olika kategorierna samt bränsleförbrukning och CO2-utsläpp summeras automatiskt för valfri … Continued

I Easyroads administratörläge sammanställs nu automatiskt all information från företagets fordon i grafer och rapporter som är lätta att förstå och exportera. Information om tomgångskörning, totalt körd sträcka i de olika kategorierna samt bränsleförbrukning och CO2-utsläpp summeras automatiskt för valfri tidsperiod. Informationen kan användas som underlag för att redovisa företagets miljö- och hållbarhetsarbete.

easyroad-usp-4